Tam lojistik hizmet anlayışı…

Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere, ham maddenin başlangıç noktasından, ürünün tüketildiği son noktaya kadar olan tedarik zinciri içindeki malzemelerin, servis hizmetlerinin ve bilgi akışının etkili ve verimli bir şekilde, her iki yöne doğru taşınmasının ve depolanmasının, planlanması, uygulanması ve kontrol edilmesidir. Dünya ticaretinin serbestleşmesi ve internet üzerinden on-line iletişimin gelişmesi ile birlikte lojistik talebindeki artış üzerine, Merkont da bu alanda yatırımlar yapmış; Mersin, İzmir ve İstanbul’da yükün üretim yerinden ihtiyaç noktasına ulaşması için tam lojistik hizmet anlayışını bünyesine dahil etmiştir.

Ayrıca Merkont Taşımacılık, uzun zamandır iş birliği yaptığı güçlü acente ağı sayesinde “Cross-Trade” servisi sunarak, dünyanın bir noktasından başka bir noktasına,Türkiye uğrağı olmadan taşımacılık servisi sunmaktadır. Özellikle Çin’den  Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika’ya ‘cross-trade’ servisinde uzmanlaşmıştır.

  • Tesellüm yönetimi (mal kabul ve kalite kontrol),
  • Yükleme ve boşaltma hizmetleri, toplama ve paketleme hizmetleri,
  • Envanter kontrolu (FIFO, LIFO, lot, seri no takibi),
  • Depo yönetim programı ve RF el terminali ile takip sistemleri,
  • İade mal yönetimi,
  • Depo içi katma değerli hizmetler (paketleme,barkodlama, yeniden ambalajlama, koli birleştirme,montaj, shrinkleme)
  • Ambalaj ve sarf malzeme yönetimi,
  • Sipariş hazırlama ve sipariş bazında dağıtım , irsaliye ve faturalama hizmetleri.

Depolama hizmeti, mallların alım ve dağıtımı için tedarik zincirinin ayrılmaz bir parçasıdır. Buna bağlı kalarak Merkont 2009 yılında, öz kaynakları ile Mersin Limanı`na 6km mesafede bulunan 78.000m²`lik lojistik terminalini açmıştır. Tüm sektörler için ve müşteriye özel gereksinimleri karşılayabilmek için bu terminalde 1500m² kapalı 3000m² açık gümrüksüz depolama ve 3500m² kapalı 1700m² açık gümrüklü depolama hizmeti verilmektedir. Özelleştirilmiş bir antrepo ve süreç tasarımı ile her bir müşteri için karlılığı maksimum düzeye çıkarmaktadır. Tüm mallar bireysel, müşteriye özgü ve yasal parametrelere göre depolanmaktadır.

Ayrıca Merkont Taşımacılık, uzun zamandır iş birliği yaptığı güçlü acente ağı sayesinde “Cross-Trade” servisi sunarak, dünyanın bir noktasından başka bir noktasına,Türkiye uğrağı olmadan taşımacılık servisi sunmaktadır. Özellikle Çin’den  Bağımsız Devletler Topluluğu ve Afrika’ya ‘cross-trade’ servisinde uzmanlaşmıştır.